Dla przedsiębiorców

Fundacja Natus prowadzi pełen zakres usług prawnych
dla przedsiębiorstw. Zajmujemy się analizą prawną firm w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Przygotowujemy rekomendacje dla członków zarządów, analizę szans i ryzyk związanych z możliwością ogłoszenia upadłości lub rozpoczęcia procesu restrukturyzacji. Reprezentujemy zarządy firm przed sądem i wobec wierzycieli. Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości i otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wszelkie pisma procesowe. Udzielamy kompleksowych porad prawnych.

Oferujemy również wsparcie dla przedsiębiorców, których trudna sytuacja spowodowana została epidemią koronawirusa – zarówno w zakresie restrukturyzacji, jak i upadłości.

Prowadzimy również windykację należności, reprezentując zarówno przedsiębiorców jak i wierzycieli. Uczestniczymy w procesach negocjacyjnych, mediacjach i procesach ugodowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!