DLA DŁUŻNIKÓW I UPADŁYCH

Postępowanie upadłościowe 

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd rejonowy – właściwego ze względu na zamieszkanie wnioskodawcy.

Siedziba fundacji znajduje się w Tarnobrzegu, ale reprezentujemy klientów na terenie całego kraju. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na urzędowym formularzu, według ściśle określonych reguł.

Po ogłoszeniu upadłości, czynności postępowania upadłościowego wykonuje sędzia-komisarz.


Kompleksowe wsparcie prawne dłużników

Wspieramy dłużników będących w trakcie postępowania upadłościowego w. Udzielamy wsparcia prawnego na wszystkich etapach procesu oddłużania: analizy stanu majątkowego i niewypłacalności, ustalenia wierzycieli, przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, jak i reprezentacji przed sądem.

Fundacja Natus przygotowuje również pełną korespondencję formalną w trakcie toczącego się postępowania upadłościowego. Pomagamy dłużnikom w sporządzeniu odpowiedzi na zarządzenia sędziego komisarza.

Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu planu spłaty – efektywnego i zadowalającego dla dłużnika. Reprezentujemy również klientów przed sądem, w postępowaniach upadłościowych na terenie całego kraju.