Fundacja Natus oferuje pomoc wierzycielom w profesjonalnym przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności do syndyka w sytuacji, gdy dłużnik ogłosił upadłość (konsumencką lub przedsiębiorcy).

Zgłoszenie wierzytelności pełni w postępowaniu upadłościowym funkcję pozwu. Dokonanie zgłoszenia wierzytelności co do zasady jest niezbędne, aby uzyskać w postępowaniu upadłościowym zaspokojenie wierzytelności względem upadłego. Wierzyciele, którzy nie dokonali zgłoszenia wierzytelności, albo którym syndyk odmówił uznania wierzytelności, nie biorą udziału w planie podziału.

Postępowanie upadłościowe – pomoc dla wierzycieli

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, zarówno przy upadłości konsumentów, jak i przedsiębiorców, jest jedynym środkiem prawnym (poza nielicznymi wyjątkami), prowadzącym do umieszczenia przez syndyka zgłaszanej wierzytelności na liście. Poprawne przygotowanie i złożenie  w kancelarii syndyka zgłoszenia wierzytelności leży w interesie prawnym wierzyciela, dlatego warto zgłosić się po pomoc do profesjonalistów.

Fundacja Natus  zaprasza do współpracy osoby z Tarnobrzega, Stalowej Woli i okolic, które w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorczej przez dłużnika, powinny dokonać zgłoszenia swoich wierzytelności. Zapraszamy do kontaktu z Fundacja Natus .

Ogłoszenie upadłości dłużnika – co dalej?

Syndyk zawiadamia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorcy przez dłużnika, wskazując jednocześnie adres kancelarii, na który należy skierować zgłoszenie wierzytelności.

Wierzyciel powinien dokonać zgłoszenia na urzędowym formularzu. Do zgłoszenia warto dołączyć dokumenty potwierdzające istnienie i wysokość wierzytelności. Fundacja Natus oferuje pomoc w przygotowaniu profesjonalnych i odpowiadających przepisom prawa dokumentów zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.