Fundacja Natus zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym dla firm znajdujących się w kryzysie. Nasi prawnicy przygotowują skuteczny plan restrukturyzacyjny, którego celem jest naprawa trudnej kondycji przedsiębiorstwa.

Oferujemy wsparcie dla firm znajdujących się w kryzysowej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa.

Wiedza i doświadczenie zespołu Fundacji Natus pozwalają  na dobranie odpowiednich środków, w celu skutecznego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i zapobieżenia likwidacji firmy.

Naszą pracę zaczynamy od następujących zadań:

  • analizy przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
  • wstępnego opisu i przeglądu planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
  • wstępnego harmonogramu wdrożenia środków restrukturyzacyjnych;
  • wyboru trybu postępowania restrukturyzacyjnego.

Negocjacje z wierzycielami

Kancelaria pracuje nad skutecznymi rozmowami z wierzycielami –  aranżuje spotkania i prowadzi negocjacje.  Umiejętnie prowadzone rozmowy pozwalają na zawarcie umów typu „standstill agreement”  i sprawne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji firmy.


Postępowania restrukturyzacyjne

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu następujących postępowań restrukturyzacyjnych:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu
  • Przyspieszone postępowanie układowe
  • Postępowanie układowe
  • Postępowanie sanacyjne