Restrukturyzacja firm

Najprościej mówiąc, restrukturyzacja jest to szansa na uratowanie Twojej firmy przed niewypłacalnością. Chroni przed inwazyjnymi działaniami ze strony wierzycieli między innymi poprzez wstrzymanie trwających postępowań egzekucyjnych czy uchylenia zajęć na rachunkach bankowych. Dzięki temu Twoja firma zyska potrzebny jej czas niezbędny do wprowadzenia koniecznych zmian w prowadzeniu przedsiębiorstwa, jego strukturze, poprawie relacji z kontrahentami i odbudowie ich zaufania.
Restrukturyzacja to specjalny rodzaj postępowania cywilnego, którego celem jest ochrona prowadzonego przedsiębiorstwa przed koniecznością ogłoszenia upadłości firmy i doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami, czyli ugody pomiędzy Dłużnikiem i Wierzycielami, w której określone zostaną zasady spłaty i restrukturyzacji zadłużenia. Układ może przewidywać umorzenie części wierzytelności czy rozłożenie zobowiązań na raty.

Przeprowadzenie restrukturyzacji Twojej firmy pozwoli Ci:

 • Ochronić i zachować majątek firmy, który zostałby zlikwidowany w trakcie procesu upadłościowego, dzięki temu możesz w dalszym ciągu prowadzić swoją działalność;
 • Uniknąć wszczęcia egzekucji komorniczej lub zatrzymać już trwającą, 
 • Umożliwić zredukowanie zadłużeń Twojej firmy; 
 • Dopasować spłatę zobowiązań do Twojej aktualnej sytuacji finansowej;
 • Pozyskać spokój, dzięki któremu będziesz mógł odbudować swoją pozycję na rynku 

Postępowanie to regulowane jest przez ustawę Prawo Restrukturyzacyjne. 

Zgodnie z przepisami podmiotami, które mogą przeprowadzić proces restrukturyzacyjny są wszystkie podmioty uznawane w świetle prawa cywilnego za przedsiębiorstwa, czyli prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową – firmy, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskie, spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, spółki komandytowe, stowarzyszenia, fundacje. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest w stosunku do firm, które nie są w stanie same poradzić sobie z trudną sytuacją finansową, a wszelkie inne formy pomocy okazały się dotychczas bezskuteczne. 

Jest to proces polegający na podjęciu działań, które zmierzają do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

Fundacja NATUS oferuje pełne wsparcie dla Twojej firmy, pomoc w przejściu przez cały proces restrukturyzacji udzielając wsparcia, wiedzy i profesjonalnego doradztwa na każdym etapie postępowania. Razem możemy pracować nad budowaniem lepszej przyszłości finansowej dla Ciebie i Twojej firmy.   

Jeśli prowadzisz firmę, która stała się niewypłacalna lub jest zagrożona powstaniem niewypłacalności a chcesz uniknąć konieczności ogłoszenia upadłości – skontaktuj się z nami!

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych? 

W zależności od problemu, który dotyka Twoje przedsiębiorstwo można mówić o określonym rodzaju restrukturyzacji. 

Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia 4 postępowania restrukturyzacyjne (w tym 1 pozasądowe i 3 sądowe):

1. pozasądowe postępowanie o zatwierdzenie układu – jest to postępowanie pozasądowe prowadzone przez Doradcę Restrukturyzacyjnego a wyłącznie zatwierdzanie układu jest dokonywane przez sąd;

2. przyspieszone postępowanie układowe – jest to postępowanie, które umożliwia Dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;

3. postępowanie układowe – jest to postepowanie, które umożliwia Dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu spisu wierzytelności;

4. postępowanie sanacyjne – jest to postępowanie najbardziej złożone, które umożliwia Dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. 

Co je różni?

Przede wszystkim zakres ingerencji państwa w stosunki cywilnoprawne łączące dłużnika z jego wierzycielami. 

Dla kogo jest proces restrukturyzacyjny?

 • Dla przedsiębiorstw z trudnościami w spłacie zobowiązań – dla tych, którzy napotykają trudności w regularnym wywiązywaniu się z wymagalnych zobowiązań;
 • Dla firm z zagrożeniem egzekucji komorniczej – dla tych, którzy są zagrożeni wszczęciem postępowania egzekucyjnego, a chcą uniknąć obecności komornika;
 • Dla przedsiębiorstw, które chcą uniknąć konieczności ogłoszenia upadłości – dla tych, którzy preferują uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
 • Dla przedsiębiorców oczekujących zmniejszenia obciążenia finansowego – dla tych, którzy szukają sposobu na obniżenie miesięcznych rat lub odroczenie spłat;
 • Dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność ku stabilności finansowej – dla tych, którzy chcą pracować nad długoterminową stabilnością finansów, dostosowując spłaty do swojej aktualnej sytuacji

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesowym, przedsiębiorstwa często napotykają na wyzwania finansowe. Aby stawić czoła trudnościom i umożliwić przedsiębiorstwom odrodzenie się, istnieje kilka postępowań restrukturyzacyjnych, które mogą być skutecznym narzędziem w procesie odbudowy płynności finansowej:

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu

Cel: Zatwierdzenie układu określającego warunki spłaty zobowiązań pomiędzy Tobą, a Twoimi wierzycielami.

Przebieg: Wspólnie przygotowujemy projekt układu, który poddawany jest głosowaniu wierzycieli. Po uzyskaniu odpowiedniej większości, sąd zatwierdza układ, otwierając drzwi do restrukturyzacji.

 • Przyspieszone postępowanie układowe

Cel: Szybkie przeprowadzenie procesu układowego, mającego na celu uniknięcie upadłości.

Przebieg: Przygotowujemy wniosek o przyspieszone postępowanie układowe, a sąd wyznacza nadzorcę, przyspieszając cały proces układowy dla skuteczniejszej decyzji.

 • Postępowanie układowe

Cel: Osiągnięcie układu pomiędzy Tobą, a Twoimi a wierzycielami w sprawie spłaty zobowiązań, mające na celu uniknięcie upadłości.

Przebieg: Przygotowujemy plan układowy, a Twoi wierzyciele głosują nad jego akceptacją. Zatwierdzenie przez sąd otwiera drogę do restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

 • Postępowanie sanacyjne

Cel: Przywrócenie płynności finansowej Twojego przedsiębiorstwa poprzez restrukturyzację, negocjacje z wierzycielami lub dokapitalizowanie.

Przebieg: Składamy wniosek o postępowanie sanacyjne, a sąd może wyznaczyć nadzorcę, który opracuje plan naprawy sytuacji finansowej.

Dlaczego wybrać postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowania restrukturyzacyjne pozwoli Twojemu przedsiębiorstwu odzyskać zdolność do samodzielnego funkcjonowania, unikając upadłości. Restrukturyzacja jest szansą na nowy początek, odbudowę zaufania wśród partnerów biznesowych i kontynuację działań w zrównoważony sposób.

Jeśli Twoja firma napotyka trudności finansowe, zastanów się nad skorzystaniem z jednego z powyższych postępowań restrukturyzacyjnych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa.

Korzyści Związane z Postępowaniem Restrukturyzacyjnym

W obliczu trudności finansowych, postępowania restrukturyzacyjne stają się kluczowym narzędziem wspierającym przedsiębiorstwa w powrocie na ścieżkę stabilności i zrównoważonego wzrostu. Oto niektóre z głównych korzyści związanych z korzystaniem z postępowań restrukturyzacyjnych:

 • Uniknięcie formalnego ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa (zachowanie reputacji, ograniczenie strat dla interesariuszy, możliwość kontynuacji działalności);
 • Ochrona aktywów (zabezpieczenie majątku przed procesem likwidacyjnym, możliwość dalszego wykorzystywania aktywów w procesie restrukturyzacji);
 • Korzystniejsze warunki spłaty zobowiązań (negocjacje z wierzycielami pozwalają elastycznie dostosować harmonogram spłat, jednocześnie zmniejszając obciążenie finansowe);
 • Odbudowa zaufania partnerów biznesowych i inwestorów (przywrócenie reputacji, możliwość nawiązywania nowych relacji biznesowych);
 • Stworzenie planu zapewniającego długoterminową stabilność (odbudowa fundamentów przedsiębiorstwa, eliminacja źródeł problemów);
 • Zatwierdzenie układu (możliwość spłaty zobowiązań zgodnie z ustalonymi warunkami);

W naszym zespole mamy doświadczonych ekspertów ds. restrukturyzacji, gotowych, by pomóc Twojej firmie powrócić na drogę sukcesu. 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy dostosować nasze podejście do unikalnych potrzeb Twojej organizacji.

Niech postępowanie restrukturyzacyjne stanie się kluczem do odnowy i długotrwałego rozwoju Twojego przedsiębiorstwa!

Dlaczego Wybrać Naszą Firmę w Procesie Restrukturyzacji?

Doświadczenie i Specjalizacja

Fundacja NATUS to zespół doświadczonych ekspertów ds. restrukturyzacji, którzy posiadają głęboką wiedzę branżową oraz udokumentowane sukcesy w prowadzeniu skomplikowanych procesów restrukturyzacyjnych. Dzięki naszemu doświadczeniu, możemy skutecznie radzić sobie z różnymi wyzwaniami, które mogą pojawić się w trakcie postępowania.

Indywidualne podejście

Rozumiemy, że każda firma jest unikalna, dlatego nasze podejście do restrukturyzacji jest indywidualnie dostosowane do specyfiki sytuacji danego przedsiębiorstwa. Przeprowadzamy szczegółową analizę sytuacji finansowej, operacyjnej i organizacyjnej, co pozwala nam opracować spersonalizowany plan działania.

Skuteczne negocjacje

Nasi eksperci są wykwalifikowanymi negocjatorami, zdolnymi do skutecznego negocjowania warunków układu z wierzycielami oraz innymi interesariuszami. Dzięki temu możemy osiągnąć bardziej korzystne warunki spłaty zobowiązań, umożliwiając naszym klientom szybszą i bardziej stabilną rekonstrukcję.

Monitoring procesu

Przez cały proces restrukturyzacyjny Fundacja NATUS oferuje ciągły monitoring sytuacji. Regularnie dostarczamy aktualne raporty i analizy postępów, abyś był na bieżąco z kluczowymi wydarzeniami. Naszym celem jest zapewnienie pełnej przejrzystości i ścisłej współpracy z klientem na każdym etapie.

Wizja długofalowego sukcesu

Nie ograniczamy się do rozwiązywania natychmiastowych problemów finansowych. Nasze podejście opiera się na tworzeniu strategii długofalowej, która pozwoli przedsiębiorstwu odzyskać stabilność i osiągnąć trwały sukces. Fundacja NATUS działa jako partner, gotów wesprzeć Cię na drodze do odbudowy i rozwoju.

Jeśli Twoja firma boryka się z trudnościami finansowymi, skorzystanie z usług naszych ekspertów to decyzja, która może okazać się kluczowa dla przyszłości przedsiębiorstwa. Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić Twoje potrzeby i dowiedzieć się, jak możemy wspomóc Cię w procesie restrukturyzacji.

Razem, odbudujemy stabilność i zapewnimy długoterminowy sukces Twojego przedsiębiorstwa!

Odkryj korzyści procedury restrukturyzacyjnej – PZU 2.0

Z dniem 1 grudnia 2021 roku Polska przyjęła nowelizację, wprowadzającą nową procedurę postępowania o zatwierdzenie układu, znanej jako PZU 2.0, co ściśle wiązało się z koniecznością jak najszybszego wsparcia przedsiębiorców podczas pandemii koronawirusa SARS-COV-2. W związku z popularnością uproszczonej restrukturyzacji, zastosowane w praktyce instrumenty zostały wprowadzone do polskiego prawa na stale.

PZU 2.0. połączenie wcześniejszej wersji oraz bardziej uproszczonej procedury restrukturyzacyjnej. 

Jakie korzyści daje ta nowa procedura dłużnikom?

– w szczególności umożliwia im aktywację ochrony przed wierzycielami i przeprowadzenie szybkiej restrukturyzacji.

– Ochrona przed wierzycielami:

Postępowanie o Zatwierdzenie Układu 2.0 idzie o krok dalej niż standardowe postępowanie restrukturyzacyjne, oferując dłużnikowi dodatkową ochronę przed egzekucją ze strony wierzycieli.

Dłużnicy zyskali możliwość ochrony przed wierzycielami, co daje im czas na podjęcie działań restrukturyzacyjnych. Jest to efektywny środek zabezpieczający, pozwalający na uniknięcie nagłych działań ze strony wierzycieli.

Choć obwieszczenie to nie jest obowiązkowe, jego dokonanie przynosi zdecydowane korzyści. Po ogłoszeniu dłużnik staje się nietykalny dla egzekucji na swoim majątku, a także istotnie ogranicza się możliwość wypowiedzenia kluczowych umów dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

– Szybka restrukturyzacja:

Nowa procedura umożliwia przeprowadzenie szybkiej restrukturyzacji, co jest szczególnie ważne w przypadku firm borykających się z problemami finansowymi. Procedury są bardziej zredukowane, co przyspiesza proces podejmowania decyzji.

– Zatwierdzenie układu:

Nowa procedura skupia się na zatwierdzeniu układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Dzięki temu dłużnik ma możliwość skonstruowania planu restrukturyzacji, który będzie akceptowalny dla obu stron.

–  uproszczone procesy:

PZU 2.0 wprowadza bardziej zwięzłe i zrozumiałe procedury, co ułatwia dłużnikom korzystanie z procesu restrukturyzacji.

-Uniknięcie Upadłości:

Dla wielu firm uniknięcie formalnego ogłoszenia upadłości jest kluczowe dla zachowania reputacji i kontynuacji działalności. PZU 2.0 oferuje taką możliwość.

– Elastyczność Negocjacji:

Warunki Układu: Procedura umożliwia bardziej elastyczne negocjacje warunków układu, co sprzyja osiągnięciu rozwiązania akceptowalnego dla obu stron.

Nowelizacja – PZU 2.0 stanowi istotny krok w kierunku wspierania przedsiębiorstw w trudnych sytuacjach finansowych. Skorzystanie z tych dobrodziejstw może być kluczowe dla sukcesu restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa. 

Decyzja o skorzystaniu z Postępowania o Zatwierdzenie Układu 2.0 i ogłoszeniu dnia układowego jest strategicznym krokiem, który warto rozważyć z perspektywy długoterminowego dobrostanu przedsiębiorstwa.

 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i dopasować procedury restrukturyzacyjne do unikalnych potrzeb Twojej firmy. Razem stworzymy plan, który będzie wspierał odbudowę i rozwój.

Andrzej Ługowski

Skontaktuj się z nami!

Rozwiej wszystkie swoje wątpliwości.